Espots: produccions de 15″ a 40″ destinades a la promoció d’un esdeveniment o d’un producte, editades a partir d’un guió.

Promocions: vídeos de 20″ a 40″ editats a partir de la imatge gràfica o d’arxiu de l’esdeveniment que es vol promocionar. Són produccions destinades a informar, a un cost reduït, quan i on es realitza un determinat esdeveniment.

Espots  per campanyes electorals:

IMG_3207-1 banner_canviandorratelecom SignaturaElec framePicurt framePlaEngega IRPF2 frameInlingua framecubrubik