Enregistrar un acte s’ha convertit en una necessitat imprescindible tant per la seva difusió a Internet com per la documentació del contingut exposat. Preservar aquests continguts i que siguin accessibles contribueix al saber global.

Proposem 4 models per l’enregistrament d’actes, conferències, concerts, actuacions, teatre, seminaris, presentacions…

Enregistrament bàsic. Una càmera principal amb operador, una càmera de suport lleugera sense operador, producció de so i edició, per assolir un cert dinamisme narratiu amb un cost baix. L’objectiu de la producció és l’arxiu documental.

Enregistrament multicàmera. Tres càmeres, dues amb operador i una de suport, producció de so i edició. L’objectiu és obtenir produccions dinàmiques i amb un llenguatge narratiu proper al televisiu, tant per la seva difusió per Internet i xarxes socials com per televisió.

Directes. Dos o tres operadors i fins a 4 càmeres per realitzar en directe una producció, que inclou títols, gràfics, i la producció de so. Els directes són l’operatiu més adequat si es vol retransmetre la realització en pantalles o projectors, distribuir el senyal a diferents mitjans de comunicació i  si és necessari disposar d’una còpia immediatament després de l’edeveniment.

Streaming. Les produccions en directe també poden ser retransmeses per streaming, mitjançant YouTube (gratuït) o qualsevol altre CDN (Content Delivery Network) compatible amb el sistema Wirecast.

Algunes produccions multicàmera que hem realitzat:

Sistema multicàmera d’enregistrament i streaming d’Mc+I:

Config2