Els reportatges són el format bàsic per la difusió d’un contingut que vulguem comunicar. El contingut pot ser informatiu, promocional o documental, segons sigui l’objectiu de la producció.  El format i la durada també determina les possibilitats de difusió i el cost de producció:

  • Reportatge curt, d’un minut de durada, destinat principalment per la difusió immediata a les xarxes socials.
  • Reportatge estàndard de 2 a 4 minuts, per explicar qualsevol contingut amb un llenguatge visual propi dels reportatges televisius i  ser difosos a Internet (web, YouTube o Vimeo) i les xarxes socials.
  • Reportatge llarg de 5 a 7 minuts. La narració permet desenvolupar més continguts en la producció.

Alguns dels reportatges promocionals que hem produït:

Reportatges documentals:

Reportatges informatius: