El mes de setembre de 2014 varem decidir crear Mc+I, que és la suma de Modula comunicació + Imaginaris, dues empreses productores de continguts audiovisuals, programes de televisió, reportatges i documentals.

Modula Comunicació va néixer l’any 1998 quan va rebre el primer encàrrec d’Andorra Televisió, el programa de divulgació de la llengua oficial, Parlem com cal!? Des d’aleshores ha produït múltiples programes televisius de gèneres diversos (documentals, entreteniment, esportius, divulgatius) per a ATV, la xarxa de televisions locals de Catalunya i el Canal Català. A Modula Comunicació ens dediquem a la producció de programes per a canals de televisió públics i privats; a la producció de documentals; confeccionem vídeos de presentació de productes i empreses; i dissenyem i creem continguts per a espais multimèdia (exposicions, fires, pantalles, presentacions…).

Imaginaris es va crear l’any 2002 com a portal web amb l’objectiu de disposar d’un canal que donés cobertura a les nostres produccions d’art, fotografia i vídeo. L’any 2014 es va constituir com a empresa de producció de vídeo i  actualment a Imaginaris forma part del projecte Mc+I.

Web: https://imaginaris.net